top of page

BETAALBAAR UW GEWAS
OP PLANT NIVEAU INSPECTEREN

Het verbouwen van gewassen is uitdagend. Met honderden variabelen, een veranderend klimaat en steeds meer regelgeving neemt die uitdaging alleen maar toe. Wij geloven dat een plant-gebaseerde aanpak, waarbij elke plant precies de grondstoffen en aandacht krijgt die nodig is de toekomst heeft. Wij maken dat mogelijk, met accurate data op een betaalbaar prijsniveau. Want precisielandbouw moet zichzelf kunnen uitbetalen! Een aantal usecases:

Onze aanpak

Stap 1: Intake
Elk akkerbouwbedrijf is uniek, en kent unieke uitdagingen. En elke boer is dé expert als het gaat om zijn of haar land. Daarom staat tijdens een intake sessie uw bedrijf en aanpak centraal. Samen bekijken we waar ruimte is om preciesietechnieken toe te passen, en wat dit zou kunnen opleveren. We geven concrete voorbeelden van usecases en de data die we ophalen. Zo bepalen we een doelstelling voor het komende groeiseizoen, en een plan van aanpak dat voor uw bedrijf geschikt is.

Stap 2: Het eerste groeiseizoen
Als u de eerste klant bent in uw regio, is er waarschijnlijk nog geen SkyHive beschikbaar vanwaar we vluchten kunnen uitvoeren. We overleggen samen of uw bedrijf een SkyHive host zou kunnen worden. U verdient dan mee aan het verkopen van vluchten, en alle boeren in uw omgeving kunnen toegang krijgen! Tijdens het eerste seizoen vliegen we tot 10 keer toe over uw velden - en vaker als dat nodig blijkt te zijn. Hiermee monitoren we uw velden een seizoen lang. Concreet voeren we plantentellingen uit om opkomstpercentages te meten. Ook houden we een plantpaspoort bij; elke plant staat immers 10x op de foto. Zo zijn ziektes, verkleuringen of uitdroging vroegtijdig te detecteren, en kunt u ingrijpen voordat grotere schade optreedt. Met behulp van een multispectraalcamera meten we tevens de biomassa op uw veld: een uitgangspunt voor variabele mest- en gewasbeschermingstoegiften. Tussentijds en aan het eind van het seizoen evalueren we de voortgang, en bepalen we langere termijn doelen.

Stap 3: De kracht van algoritmes
Naarmate de hoeveelheid data die we ophalen groeit, worden de groeimodellen en voorspellingen steeds beter. Zo kunnen we steeds beter bepalen of er problemen optreden in de akker, en gaan werken aan meer oogst met lagere kosten. Aansluiting bij de juiste klimaatsubsidies geven een extra boost - en lagere kosten voor gewasbescherming leiden op termijn mogelijk zelfs to volledig biologische landbouw. Wat ons betreft op termijn geen droom maar werkelijkheid

Agro Graphics-12.png
Agro Graphics-14_edited.png
Agro Graphics-13.png

In de praktijk: De SkyHive bij Van den Borne Aardappelen

Tective werkt samen met Van den Borne aardappelen aan een volledig autonome dronehub in Reusel, Brabant. Vanaf April 2023 verwachten we hier autonoom te mogen vliegen binnen het luchtruim van de Agri Drone Port Reusel. Binnen dit gebied valt ongeveer 80 hectare aan landbouwgrond. Dit project is onderdeel van AgroBots, een community van meerdere robotbedrijven, telers en kennisinstellingen zoals de ZLTO, Rewin en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. Op dit moment wordt er al actief gebruikt gemaakt van drones om VRA (Variable Rate Application) toe te passen voor gewasbescherming, om zo besparingen tot 70% te kunnen realiseren op kosten van chemicalien, zonder kwaliteitsverlies, door o.a. gebruik te maken van precisiespuiten. Ook wordt er al gewerkt met ziektemonitoring. Met behulp van de SkyHive worden de kosten van het ophalen van dronedata met minimaal een factor 5 terug gedrongen tegenover de huidige situatie met piloten. Hieronder vindt u een overzichtsfilm inclusief interviews.

 • Waarom gebruiken jullie drones? En hoe zit het met satelliet beelden?
  Drones zijn in staat dichtbij uw gewas te komen, en zo unieke close-up beelden te maken. Met details op millimeter niveau betekent dit dat we een goed beeld van de gezondheid van de plant kunnen geven. Met satelliet data lukt dit niet: de resolutie is vaak op meter niveau, waardoor we individuele planten niet van elkaar kunnen scheiden. Dat betekent dat we niet op plant niveau kunnen ingrijpen. Vaak is satelliet beeld wel een goed begin - en daar helpen we u graag mee verder!
 • Wat gebeurt er met de data die jullie ophalen? Hoe zit het met privacy, en wie is eigenaar?
  Alle data die we op uw akker verzamelen is en blijft van u zelf. We maken enkel opnames boven de akker, niet daarbuiten. Alle data wordt enkel via encrypted verbindingen doorgestuurd en wordt binnen de EU op een cloud server opgeslagen. We vereisen wel uw toestemming om de data te mogen verwerken, en te gebruiken om onze detectiealgoritmes te verbeteren. Ook vragen we als dit van toepassing is, uw toestemming de data te delen met een 3e partij, bijvoorbeeld als dat toegang geeft tot speciale expertise (denk aan het detecteren van een specifieke ziekte). Altijd in samenspraak en overleg.
 • Data ophalen klinkt mooi, maar met data alleen ben ik toch niet geholpen?
  Dat hangt af van de toepassing. Met de data zelf kunt u ook al veel. Zo kunnen we planten tellen, of ziektes en uitdroging detecteren. Deze inzichten stellen u in staat gerichter en op het juiste moment uw gewasbescherming of bewatering in te zetten. Voor sommige usecases is speciaal materieel vereist - denk aan een precisiespuit en een trekker met een RTK GPS systeem.
 • Automatisch vliegen: dat klinkt gevaarlijk?
  Wij vliegen, als de regelgeving dat toelaat, op afstand. Dat betekend dat er altijd een piloot op afstand meekijkt en kan ingrijpen. De drone heeft altijd een back-up communicatielink en volgt voorgeplande routes. Deze procedures worden in overleg met de luchtvaartautoriteit getest, gevalideerd en up to date gehouden. Als de regelgeving dat niet toelaat, is er een piloot ter plekke die de drone bestuurd.
 • Wat gebeurt er tijdens periodes met slecht weer?
  Tijdens regenachtige of stormachtige periodes kunnen wij niet vliegen. Niet alleen omdat de drone daar niet tegen is bestand, maar ook omdat de sensordata vaak niet bruikbaar is tijdens dit soort periodes. We zien dat een frequentie van 1 vlucht per 10 dagen tijdens de belangrijke periodes in het groeiseizoen genoeg is - en dan blijkt dat er in praktijk vrijwel nooit dergelijk lange periodes zonder geschikte dag voorkomen.
 • Wat levert de toepassing van jullie data mij op?
  Over het algemeen is bekend dat het toepassen van precisietechnieken op de volledige cyclus - van grondvoorbereiding tot en met oogst en verwerking - kan leiden tot 30% meer opbrengst en een kostenreductie van 30% . In praktijk blijkt dat de besparingen op gebruik van chemicalien absoluut haalbaar zijn. Voor een gewas als aardappels, waar de jaarlijkse kosten aan gewasbeschermingsmiddelen oplopen tot €800 per hectare, kan dit al snel €200 per Hectare per jaar opleveren. Ook besparingen op watergebruik door preciezer en op het juiste momente bewateren zijn significant. Uiteindelijk is het een een kwestie van proberen en meten, om te bepalen welke data tot welke besparingen en extra opbrengst kan leiden.
 • Waar is jullie service beschikbaar?
  Op dit moment alleen in Nederland. Dit is ook afhankelijk van de locatie van uw bedrijf. Als het luchtruim boven uw bedrijf niet beschikbaar is, doordat uw percelen bijvoorbeeld dicht bij een vliegveld liggen, is het vliegen met een drone bij ons niet mogelijk. Om een idee te krijgen, kunt u de https://map.godrone.nl/ raadplegen. In de regel geld dat in een roodgekleurd gebied geen dronevluchten zijn toegestaan. Liggen uw percelen in een dergelijk gebied, dan zijn de mogelijkheden beperkt.
FAQ
In practice
Approach
2023 Pilot program
Sequence 01.00_04_35_10_edited.jpg

2023

Akkerbouw Pilot

Vanaf het groeiseizoen 2023 (Maart t/m Oktober) is Tective van plan op grotere schaal met betaalde pilots te starten. U bent van harte uitgenodigt om mee te doen. U kunt zich al inschrijven vanaf 10 Ha. Hoe ziet de pilot eruit?

 • Tijdens het groeiseizoen leveren we minimaal 10 gedetailleerde kaarten op van uw percelen. Deze kaarten worden gemaakt op basis van een RGB (visueel) camera, een multispectraalcamera en een warmtecamera. We kiezen een vaste dag uit om langs te komen.

 • Op basis van de kaarten voeren we gewastelling uit, om o.a. opkomstpercentages te kunnen vaststellen. Ook creeëren we gedurende het seizoen een 'plantpaspoort': beelden van elke plant afzonderlijk gedurende het seizoen.

 • Op basis van het plantpaspoort kunnen we de groei van de plant monitoren. Bij afwijkingen van het gemiddelde (bijvoorbeeld bladverkleuring, opwarming of achterblijvende groei) ontvangt u een bericht. Zo kunt u op basis van recente inzichten direct ingrijpen

 • Als uw apparatuur hiervoor geschikt is, kunnen we op basis van een NDVI groeiindex een begin maken met variabel bespuiten. De NDVI data wordt omgezet in een taakkaart die op een trekker met RTK-GPS systeem kan worden gebruikt. Resultaat is afhankelijk van de trekker en spuitmachine.

Ons doel is om minimaal 100 Ha aan land per pilot-gebied te kunnen inscannen. We moedigen aan om samen met andere akkerbouwers uit de regio deel te nemen. Hierdoor kunnen we ook gedurende het seizoen een evaluatieavond organiseren waarbij kennis en ervaring kan worden uitgewisseld.

Om aan deze pilot deel te nemen, leren wij u graag eerst kennen. Hiervoor plannen we graag een intake in! Om alvast een idee te geven van de kosten: wij verwachten rond de €150-250 per hectare te vragen voor deelname aan deze pilot. 

Laat uw gegevens achter, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op! Of bel direct, naar 0623887321

Uw bericht is ontvangen. Wij nemen contact met u op

bottom of page